Άλγεβρα

 
Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα θέματα της τράπεζας θεμάτων για την άλγεβρα Α λυκείου:
 
Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α' Λυκείου
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ε.1 Το Λεξιλόγιο της Λογικής ............................................................................................9
Ε.2 Σύνολα ........................................................................................................................13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: Πιθανότητες
1.1 Δειγματικός Χώρος - Ενδεχόμενα.................................................................................20
1.2 Έννοια της Πιθανότητας ..............................................................................................29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o: Οι Πραγματικοί Αριθμοί
2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους .................................................................................43
2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών ..................................................................................54
2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών .......................................................................................69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o: Εξισώσεις
3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού ................................................................................................79
3.2 Η Εξίσωση xν = α..........................................................................................................86
3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού ................................................................................................88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o: Ανισώσεις
4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού ..............................................................................................101
4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού ..............................................................................................106
4.3 Ανισώσεις Γινόμενο & Ανισώσεις Πηλίκο..................................................................115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o: Πρόοδοι
5.1 Ακολουθίες .................................................................................................................121
5.3 Γεωμετρική Πρόοδος..................................................................................................132
5.4 Ανατοκισμός - Ίσες Καταθέσεις..................................................................................141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6o: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων
6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης .........................................................................................145
6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης..............................................................................152
6.3 Η Συνάρτηση f (x) = αx + β.......................................................................................159
6.4 Κατακόρυφη - Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης .....................................................168
6.5 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης ........................................................175
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7o: Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων
7.1 Μελέτη της Συνάρτησης f (x) = αx2...........................................................................188
7.2 Μελέτη της Συνάρτησης f (x) =.....................................................................194
7.3 Μελέτη της Συνάρτησης f (x) = αx2 + βx + γ.............................................................
 
 
 
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και βοήθεια επικοινωνήστε μαζί μας
 
 
πηγές: Υπουργείο Παιδείας, https://esiros.sites.sch.gr/, https://www.geogebra.org/

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΑΣ
Μαθηματικός

Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Πανεπιστημίο Κρήτης

Μεταπτυχιακό στην Διδακτική των Μαθηματικών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Πατρων και Λευκωσίας

Ετήσιες εξειδικεύσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ελληνικός κώδικας Braille - Ελληνική νοηματική γλώσσα