Βάσεις Εισαγωγής

Δειτε τις βάσεις για όλα τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας επιλέγοντας την χρονιά που επιθυμείται απο το μενού.
 
Η ιστοσελίδα dfokas.com εύχεται στους επυτιχόντες καλή σταδιοδρομία!
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και βοήθεια επικοινωνήστε μαζί μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΑΣ
Μαθηματικός

Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Πανεπιστημίο Κρήτης

Μεταπτυχιακό στην Διδακτική των Μαθηματικών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Πατρων και Λευκωσίας

Ετήσιες εξειδικεύσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

e-mail: dimfo@live.com