Α' Γυμνασίου

Ασκήσεις για εξάσκηση
Μέρος Α' Αριθμητική - Άλγεβρα                                                                Μέρος Β' Γεωμετρία
1ο Κεφάλαιο                                                                                                 1ο Κεφάλαιο
1.1                                                                                                                    1.1             1.6            1.11
1.2                                                                                                                    1.2             1.7            1.12
1.3                                                                                                                    1.3             1.8            1.13
1.4                                                                                                                    1.4             1.9
1.5                                                                                                                    1.5             1.10
 
2ο Κεφάλαιο                                                                                                  2ο Κεφάλαιο          
2.1                                                                                                                     2.1           
2.2                                                                                                                     2.2
2.3                                                                                                                     2.3
2.4                                                                                                                     2.4
2.5                                                                                                                     2.5
2.6                                                                                                                     2.6
 
3o Κεφάλαιο                                                                                                  3ο Κεφάλαιο                                                             
3.1                                                                                                                      3.1
3.2                                                                                                                      3.2
3.3                                                                                                                      3.3
3.4                                                                                                                      3.4
3.5
 
4o Κεφάλαιο
4.1
4.2
4.3
 
5ο Κεφάλαιο
5.1
5.2
 
6ο Κεφάλαιο
6.1            6.4
6.2            6.5
6.3            6.6
 
7ο Κεφάλαιο
7.1            7.6
7.2            7.7
7.3            7.8   
7.4            7.9
7.5            7.10
 
 
 
 
 
 
 
 
              
πηγή: Υπουργείο Παιδείας              
 
 
Θα αναρτηθεί σύντομα περισσότερο υλικό. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και βοήθεια επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΦΩΚΑΣ
Μαθηματικός

Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Πανεπιστημίο Κρήτης

Μεταπτυχιακό στην Διδακτική των Μαθηματικών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Πατρων και Λευκοσίας

Ετήσιες εξειδικεύσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

τηλ. 6970802072
e-mail: dimfo@live.com