Α' Γυμνασίου

Ασκήσεις για εξάσκηση
Μέρος Α' Αριθμητική - Άλγεβρα                                                                Μέρος Β' Γεωμετρία
1ο Κεφάλαιο                                                                                                 1ο Κεφάλαιο
1.1                                                                                                                    1.1             1.6            1.11
1.2                                                                                                                    1.2             1.7            1.12
1.3                                                                                                                    1.3             1.8            1.13
1.4                                                                                                                    1.4             1.9
1.5                                                                                                                    1.5             1.10
 
2ο Κεφάλαιο                                                                                                  2ο Κεφάλαιο          
2.1                                                                                                                     2.1           
2.2                                                                                                                     2.2
2.3                                                                                                                     2.3
2.4                                                                                                                     2.4
2.5                                                                                                                     2.5
2.6                                                                                                                     2.6
 
3o Κεφάλαιο                                                                                                  3ο Κεφάλαιο                                                             
3.1                                                                                                                      3.1
3.2                                                                                                                      3.2
3.3                                                                                                                      3.3
3.4                                                                                                                      3.4
3.5
 
4o Κεφάλαιο
4.1
4.2
4.3
 
5ο Κεφάλαιο
5.1
5.2
 
6ο Κεφάλαιο
6.1            6.4
6.2            6.5
6.3            6.6
 
7ο Κεφάλαιο
7.1            7.6
7.2            7.7
7.3            7.8   
7.4            7.9
7.5            7.10
 
 
 
 
 
 
 
 
              
πηγή: Υπουργείο Παιδείας              
 
 
Θα αναρτηθεί σύντομα περισσότερο υλικό. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και βοήθεια επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΦΩΚΑΣ
Μαθηματικός

Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Πανεπιστημίο Κρήτης

Μεταπτυχιακό στην Διδακτική των Μαθηματικών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ετήσια εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

τηλ. 6970802072
e-mail: dimfo@live.com