Β' Γυμνασίου

Ασκήσεις
 Μέρος Α'  Άλγεβρα                                                                              Μέρος Β' Γεωμετρία
1o Κεφάλαιο - Εξισώσεις - Ανισώσεις                                                1ο Κεφάλαιο - Εμβαδά Επίπεδων Σχ. - Πυθ. Θεώρημα
 1.1                                                                                                             1.1
 1.2α        1.2β παιχνίδι                                                                           1.2
 1.3 (εκτός ύλης)                                                                                       1.3                                       
 1.4                                                                                                              1.4 (βίντεο)   απόδειξη πυθαγορείου            
 1.5 (εκτός ύλης)                                                                                              απόδειξη πυθαγορείου
                                                                                                                           ΤΕΣΤ ΣΕ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ  ΚΑΙ ΡΙΖΕΣ 
                                                                                                                           ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ                                                                                                                                                                                                     
 
2ο Κεφάλαιο - Πραγματικοί Αριθμοί                                                    2ο Κεφάλαιο - Τριγωνομετρία
 
 2.1                                                                                                           2.1                                  2.4 (εκτός ύλης)    
 2.2                                                                                                           2.2                                  2.5 (εκτός ύλης)                            
 2.3 προβλημα 2 βιβλίου                                                                     2.3 (εκτός ύλης)           2.6 (εκτός ύλης)
 
 
3ο Κεφάλαιο - Συναρτήσεις                                                                 3ο Κεφάλαιο - Μέτρηση Κύκλου
 
 3.1  και quizizz                                                                                      3.1
 3.2   και παιχνίδι με υποβρυχιο                                                        3.2
   3.3                                                                                                             3.3  και ενα ακομα μήκος κύκλου
 3.4                                                                                                           3.4 (εκτός ύλης)
 3.5                                                                                                           3.5 και βίντεο με θεωρία και π.χ. για εμδαδόν κυκλικού δίσκου
                                                                                                                               εύκολος υπολογισμός εμβαδού κυκλικού δίσκου
                                                                                                                 3.6 (εκτός ύλης)
 

4ο Κεφάλαιο - Στατιστική

4.3 (εκτός ύλης)
4.4 (εκτός ύλης)
                             
 
 
Ύλη Β- Γυμνασίου.                                    
 
πηγές: Υπουργείο Παιδείας, https://www.geogebra.org/, https://learningapps.org/, https://www.youtube.com/watch?v=hrVsIZovH-c, https://www.calcfun.eu/index.php, https://quizizz.com/, https://photodentro.edu.gr/
 
Θα αναρτηθεί σύντομα περισσότερο υλικόΓια οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και βοήθεια επικοινωνήστε μαζί μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΑΣ
Μαθηματικός

Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Πανεπιστημίο Κρήτης

Μεταπτυχιακό στην Διδακτική των Μαθηματικών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Πατρων και Λευκωσίας

Ετήσιες εξειδικεύσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ελληνικός κώδικας Braille - Ελληνική νοηματική γλώσσα