Γ' Γυμνασίου

Ασκήσεις 
Μέρος Α'  Άλγεβρα                                                                     Μέρος Β'  Γεωμετρία - Τριγωνομετρία
1ο Κεφάλαιο - Aλγεβρικές Παραστάσεις                                         1ο Κεφάλαιο - Γεωμετρία 
 1.1            1.7                                                                                        1.1
 1.2            1.8                                                                                        1.2
 1.3            1.9                                                                                        1.3
 1.4            1.10                                                                                      1.4
 1.5                                                                                                         1.5
 1.6                                                                                                         1.6
 
2ο Κεφάλαιο - Εξισώσεις - Ανισώσεις                                             2ο Κεφάλαιο - Τριγωνομετρία
2.1                                                                                                            2.1
2.2                                                                                                            2.2
2.3                                                                                                            2.3
2.4                                                                                                            2.4
2.5                                                                        
 
3ο Κεφάλαιο - Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων
3.1
3.2
3.3
 
4ο Κεφάλαιο - Συναρτήσεις 
4.1
4.2
 
5ο Κεφάλαιο - Πιθανότητες
5.1
5.2
5.3
 
 
 

Ύλη Γ- Γυμνασίου 14-15.docx (30,1 kB).                         πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Θα αναρτηθεί σύντομα περισσότερο υλικό. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και βοήθεια επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΦΩΚΑΣ
Μαθηματικός

Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Πανεπιστημίο Κρήτης

Μεταπτυχιακό στην Διδακτική των Μαθηματικών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Πατρων και Λευκοσίας

Ετήσιες εξειδικεύσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

τηλ. 6970802072
e-mail: dimfo@live.com