Γ' Γυμνασίου

Ασκήσεις 
Μέρος Α'  Άλγεβρα                                                                     Μέρος Β'  Γεωμετρία - Τριγωνομετρία
1ο Κεφάλαιο - Aλγεβρικές Παραστάσεις                                         1ο Κεφάλαιο - Γεωμετρία 
 1.1            1.7                                                                                        1.1
 1.2            1.8                                                                                        1.2
 1.3            1.9                                                                                        1.3
 1.4            1.10                                                                                      1.4
 1.5                                                                                                         1.5
 1.6                                                                                                         1.6
2ο Κεφάλαιο - Εξισώσεις - Ανισώσεις                                             2ο Κεφάλαιο - Τριγωνομετρία
2.1                                                                                                            2.1
2.2                                                                                                            2.2
2.3                                                                                                            2.3
2.4                                                                                                            2.4
2.5                                                                        
3ο Κεφάλαιο - Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων
3.1
3.2
3.3
4ο Κεφάλαιο - Συναρτήσεις 
4.1
4.2
5ο Κεφάλαιο - Πιθανότητες
5.1
5.2
5.3
 

Ύλη Γ- Γυμνασίου                         πηγή: Υπουργείο Παιδείας

 

Θα αναρτηθεί σύντομα περισσότερο υλικό. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και βοήθεια επικοινωνήστε μαζί μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΑΣ
Μαθηματικός

Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Πανεπιστημίο Κρήτης

Μεταπτυχιακό στην Διδακτική των Μαθηματικών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Πατρων και Λευκωσίας

Ετήσιες εξειδικεύσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

e-mail: dimfo@live.com