Θέματα Πανελληνίων

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τα θέματα Πανελληνίων Μαθηματικών Κατεύθυνσης παρελθόντων ετών:
 
 

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 06-06-2022

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 16-06-2021

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 11-06-2018

Επαναληπτικές 06-09-2018

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 09-06-2017

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 18-05-2016

ΟΜΟΓΕΝΩΝ 07-09-2016

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 2015
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 2014
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 2013
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 2012
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 2011
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 2010
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 2009
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 2008
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 2007
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 2006
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 2005
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 2004
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 2003
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 2002
Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου 2001
πηγή: Υπουργείο Παιδείας
 

Επικοινωνία

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΑΣ
Μαθηματικός

Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Πανεπιστημίο Κρήτης

Μεταπτυχιακό στην Διδακτική των Μαθηματικών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Πατρων και Λευκωσίας

Ετήσιες εξειδικεύσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ελληνικός κώδικας Braille - Ελληνική νοηματική γλώσσα