1ο Διήμερο Γεωμετρίας: «Μηδείς Αγεωμέτρητος Εισίτω»

Τα Παραρτήματα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας της Κρήτης, σε συνεργασία με τον ελληνικό Μαθηματικό Ιστότοπο mathematica, που αριθμεί 10.686 μέλη, θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Απριλίου 2015, το
1ο Διήμερο Γεωμετρίας: «Μηδείς Αγεωμέτρητος Εισίτω»
που απευθύνεται σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και σε όλους τους φίλους των μαθηματικών.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΦΩΚΑΣ
Μαθηματικός

Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Πανεπιστημίο Κρήτης

Μεταπτυχιακό στην Διδακτική των Μαθηματικών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Πατρων και Λευκοσίας

Ετήσιες εξειδικεύσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

τηλ. 6970802072
e-mail: dimfo@live.com